ADALETE ERİŞİM PROJELERİ

Bireyleri Adalete Erişim Konusunda Bilgilendirme

Ankara Barosu web sitesinden ayrı bir platformda ve sosyal medya desteğiyle, bireyleri CMK Müdafiliği, Adli Yardım ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Tüketici Hakem Heyetleri, Zorunlu ve İhtiyari Arabuluculuk, Uzlaştırma) konusunda eğitmek ve hukuki konularda farkındalık yaratmak öncelikli projelerden olacak.

Bireyleri ve kurumları Avukat’tan hukuki destek almaya yönlendirme

Avukatın sadece dava ve takiplerde değil, hukuki ilişkileri düzenleme, sözleşmeler yazma, hukuki danışmanlık, arabuluculuk gibi önleyici / koruyucu fonksiyonu da olduğunu anlatmak ve bu konuda bilinç yaratmak için #avukatınadanış teması altında sosyal medya destekli çeşitli kampanyalar, reklamlar ve tanıtımlar düzenlenecek.

Gönüllü Avukatlar tarafından Liselerde Temel Hukuk Eğitimi verilmesi

Hukuk ve Hukuka Saygı Bilincinin oluşturulması için Temel Hukuk bilgilerinin ortaöğretim çağında verilmesi önemlidir. Tamamı gönüllü avukatlar, önce “eğiticinin eğitimi”nden geçirilecek, daha sonra Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak belirlenen liselerde öğrencilere 3 saatlik Temel Hukuk eğitimi vereceklerdir.

Genç Avukatları Pro Bono çalışmalar yapmaya yönlendirme

Genç Avukatlar, Pro Bono çalışmalara (Sosyal sorumluluk gereği, toplum yararına yapılan ücretsiz çalışmalar) özendirilerek, Genç Avukatların adalete erişimde zorluk yaşayan, maddi gücü sınırlı sivil toplum kuruluşları ve onlara başvuran kişilere ücretsiz hukuki hizmet sunması sağlanacak.

Şirketleri / Kurumları Avukatla Çalışmaya Yönlendirme

Avukatlık Kanunu gereği Avukatlarla sözleşme yapma zorunluluğu olan Tüzel Kişiler ile bu kapsama girmeyen diğer özel ve tüzel kişilere (bireyler, şirketler, vakıflar, dernekler, kooperatifler) iletişim yapılarak / reklam ve tanıtım kampanyaları yapılarak / sosyal medyada bahsederek Avukatlara danışmanın önemi ve sözleşme yapmanın faydaları anlatılacak.

Hukuk TV ve Hukuk Radyo ile vatandaşa yönelik Temel Hukuk bilgileri yayınlama

Güncel hukuki konuların, konusunda uzman hukukçularla ve akademisyenlerle anlatıldığı ve tartışıldığı, internet destekli video, radyo ve podcast yayınları hayata geçirilecek, ilgili Baro komisyonları ve merkezleri ile Hukuk Fakülteleri hazırladıkları programları bu dijital platforma aktaracak ve bu programlar bir akış ile kamuya açık yayınlanacak.

Her duruşma salonunun ve mahkeme kalemlerinin kapısına bilgilendirme

Karakollar, emniyet müdürlükleri, duruşma salonları, mahkeme ve savcılık kalemleri gibi bireylerin adalete eriştiği yerlerde, sanık ve şüpheli haklarının hatırlatıldığı, mahkeme sorgu, savcılık ifade ve tanık dinleme usullerinin anlatıldığı, avukata hangi hallerde başvurulması gerektiği konusunda bilgilendirme panoları yerleştirilecek ve bireylere temel hakları ile hukuki işlemler için gerekli prosedürler hatırlatılacak.

Sinema ve TV yapımlarına Hukuk ve Avukata ilişkin mesajlar yerleştirme

Türkiye’de kitlelere ulaşmanın ve kitlelere farkındalık kazandırmanın en kolay yolu televizyon ve sinamadır. Özellikle, popüler dizi film ve sinema filmi yapımcılarıyla, senaristleriyle işbirliği yapılarak senaryolar içine hukuk, avukat, yargı yolları, mahkemeler ve usul ile ilgili diyaloglar ve sahneler eklenmesi sağlanacak.

TV’lerde ve Radyolarda “Kamu Spotu” yayınlama

RTÜK Kamu Spotları Yönergesine göre, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantları TV ve radyolarda yayınlanmak zorundadır.
Ankara Barosu, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu ve Adalete Erişimin merkezlerinden birisi olarak Temel Hukuk ve Avukatlık hizmetleri hakkında kamu spotları yayınlatacak.

STAJYER AVUKATLARA YÖNELİK PROJELER

Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile donatılmış, uzaktan eğitim ve uzaktan ölçme değerlendirme sistemleri ile kendilerini geliştiren, hakları korunan, çalışma koşulları iyileştirilmiş Stajyer Avukatlar ...

NASIL BİR BARO İSTİYORUZ?

Ankara Barosu, idari ve finansal olarak tam bir profesyonellikle yönetilecek, mali ve finansal denetim profesyonel denetim firmalarına bırakılacak. Baro Yönetim Kurulu, özellikle mesleğin gelişimi ve avukatl ...

KÜLTÜR, SANAT, SPOR PROJELERİ

Dünyanın ilk tablet belgelerinden tablet kanunlarına, hukukçuların kullandığı eşyalardan cübbelere, tarihi fotoğraf, belge ve hukuk simgelerinden önemli hukuk insanlarının eserlerine kadar bir çok nes ...

KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLARA YÖNELİK PROJELER

Sadece bildiri yayınlayan ve arada bir panel düzenleyen etkisiz bir Kurul yerine, Kamu Avukatları için etkin çalışan, sorunlarını dinleyen, indirimli aidat ödemeleri için gereken teknik altyapıyı projelendiren ...

MCT Hukuk, Avukat Mesut Can TARIM, Ankara, Balgat