Av. Ender DEDEAĞAÇ

Kısmi Dava ile Belirsiz Alacak ve Tespit Davası

1- Kısmi Dava Bilindiği gibi, kısmi dava, HMUK döneminde yasada yer almamasına rağmen, bilimsel görüşler...

Karşı Taraf Vekalet Ücreti Açısından Yargıtay 21 Hukuk Dairesinin Bir Kararının Eleştirisi

“ İnsan çuvaldızı başkasına batırmadan önce iğneyi kendine batırmalıdır.” Söz Konusu karar Yargıtay 21 Hukuk...

Dava Dilekçesinin Hazırlanmasında Avukatın Rolü/Görevi

HMK 24/1 maddesinde yer alan dava sözcüğü geniş anlamda yorumlanmalı hatta dava şeklinde ileri...
MCT Hukuk, Avukat Mesut Can TARIM, Ankara, Balgat