AVUKATLARA YÖNELİK PROJELER

İtibarı tekrar yükselen meslek: Avukatlık

Avukatlar yargının kurucu unsurudur. Avukatsız bir yargı düşünülemez. Avukatların; yargının diğer unsurları, yürütme ve toplum gözündeki itibarının artırılması için çalışmalar yapılacak. Halkın avukatlara yönelik algısının değiştirilmesi için, Avukatlara sadece uyuşmazlık aşamasında değil; Danışma, Görüş Sorma, Sözleşme Hazırlama ve diğer hukuki tüm ilişkilerinde, vatandaşın ve kurumların Önleyici Avukatlık hizmetlerinden öncelikle yararlanabilmesi ve başvurabilmesi konusunda etkin farkındalık kampanyaları yürütülecek.

İmzasına güvenilen, delil ve belge toplamaya yetkili Avukatlar

Avukatın imzası, savcı, hakim, noter imzasından daha güçsüz değil, aksine hızlı ve etkin bir yargı sistemi, güçlü ve güvenilir bir hukuk sistemi için olmazsa olmazlardan. Etkili şekilde baskı yapılarak avukatın imzasına ve kimliğine güven kazandırılacak. Avukat imzası noter gücüne erişmeli. Avukatın beyanına ve imzasına mahkeme dışındaki tüm kurumların güveni sağlanacak. Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesinin 3 .fıkrasındaki Belge Toplama Yetkisi her kurum ve kuruluşta tekrar etkinleştirilecek.

İş alanları artan, farklı disiplinlerde ve farklı alanlarda uzmanlaşan Avukatlar

Genetik, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, bilişim, finans teknolojileri, sağlık teknolojileri, robotik, yapay zeka, havacılık, girişimcilik (start-up’lar) gibi yepyeni çalışma alanlarında Avukatların uzmanlaşmasının önü açılacak. Üniversitelerle ve özel öğretim kurumlarıyla işbirliği yapılarak, avukatlara mesleki eğitim ve gelişim programları açılacak. Belirli alanlarda uzmanlık özellikle teşvik edilecek.

Daha hızlı ve etkin bir uyuşmazlık mekanizması olan Tahkim alanına Avukatların daha fazla katılması ve etkin rol alması sağlanarak, Avukatlara yeni bir iş alanı açılması için çalışmalar yapılacak. Ulusal ve Uluslararası Tahkim Merkezleri ile ortak çalışmalar yürütülecek.

Bireylerin kolaylıkla ve düşük ücretlerle satın alabileceği Hukuksal Koruma Sigortaları teşvik edilerek, binlerce avukata yepyeni bir iş önleyici / koruyucu hukuki danışmanlık alanları yaratılacak.

Şirketlere, derneklere ve kooperatiflere zorunlu avukatlıktan ziyade, Avukatların önleyici / koruyucu etkisi anlatılarak bu kurumlarda farkındalık yaratılacak.

Avukatların internet ve telefon altyapısını kullanarak, danışanlarına ücret karşılığı danışmanlık verebilmesinin önü açılacak.

Kendini geliştiren, kişisel gelişime açık, yenilenen ve donanımlı Avukatlar

Avukatlık mesleğinde sadece hukuk disiplinlerini ve usulleri bilmek değil, avukatlık için gerekli temel becerileri kazanabilmek de önemli. Hukuk Fakültelerinde ve Staj aşamasında verilmeyen, sözleşme hazırlama teknikleri, görüşme ve müzakere teknikleri, avukat muhasebesi, büro yönetimi, hitabet – diksiyon, beden dili ve Hukuk İngilizcesi konusunda uzmanlarla işbirliği yapılacak, gerekirse uzaktan eğitim metodları ile avukatlara kişisel gelişim imkanı sağlanacak. Avukat yardımcıları ve Avukat sekreterleri için de Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitim programları düzenlenecek.

Güncelleştirilmiş Meslek Kuralları ve Meslek Standartlarına uyumlu Avukatlar

Zamanın gerisinde kalmış Avukatlık Meslek Kuralları’nın güncelleştirilmesi için Türkiye Barolar Birliği nezdinde girişimler yapılacak ve Avukatlık Mesleği güncel kurallara kavuşacak. Avukatlık Büroları için olması gereken asgari standartlar belirlenecek ve büroların mesleğin onuruna ve duruşuna uygun hale gelmesi sağlanacak. Avukatların Büro Muhasebesi de standartlara kavuşturulacak, Personel Yönetimi, Dava Yönetimi ve Masraf Yönetimi konusunda yazılımsal ve eğitsel destek sağlanacak. Avukatların kendini tanıtma ve ifade edebilme haklarını kullandığı Web siteleri ve Sosyal Medya Platformları için yeni ilke ve standartlar geliştirilecek, bu konuda Avukatların önü daha fazla açılacak.

Zamanını yönetebilen, duruşma beklemeyen, sürekli bilgi akışını düzenleyebilen Avukatlar

Kişisel bilgisayarların gelişmesi, akıllı telefonların her tür iş yapmaya uygun platformlar haline gelmesi, UYAP ile dava ve takiplerin yönetilebilir hale gelmesi, elektronik imza, elektronik tebligat araçlarının yaygınlaşması Avukatlara daha fazla zaman ve verimlilik kazandırmış olsa da, Avukatlar halen duruşma beklemeye ve mazeretli hakimleri bilmediğinden dolayı gereksiz zaman kaybetmeye devam ediyor. Oysa, tüm teknolojik araçlar, bu iki büyük sorunu ortadan kaldırmak için tüm imkanlara sahip. UYAP’la entegre duruşma yönetimi yazılımı yapılarak, mazaret ve diğer her türlü son dakika gelişebilen her türlü haber, Avukatlara akıllı telefonlarından bildirim veya kısa mesaj olarak ulaşacak.

Uluslararası Barolar ve Uluslararası Hukuk kurumlarıyla entegre Avukatlar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Adalet Divanı, Uluslararası Tahkim Komisyonları gibi Uluslararası Hukuk Kurumları, Uluslararası Barolar ile ve yerli / yabancı diğer tüm barolarla iletişim ve işbirliği güçlendirilecek, Avukatların Ulusal ve Uluslararası Hukuk konferanslarına ve kongrelerine daha fazla katılımı sağlanacak. Avukatların mesleki vize alımları konusunda AB ülkelerinin konsoloslukları, ABD Konsolosluğu ve diğer ülke konsoloslukları ile kolaylık anlaşmaları yapılacak. Baro tarafından uluslararası hukuk, başvuru ve temsil konularında Avukatlara eğitim ve bilgilendirme içerikleri sağlanacak.

Meslek örgütünün her aşamada arkasında durduğu Avukatlar

Mesleğini yaptığı için saldırıya uğrayan, mesleğinden dolayı baskı gören, gözaltına alınan, soruşturmaya uğrayan, tutuklanan ve diğer haksız muamelelerle karşılaşan, hangi gruptan ve hangi siyasi görüşten olursa olsun her Avukatın Ankara Barosu olarak arkasında durulması, adli, hukuki ve mali destek verilmesi bir meslek örgütünün en önemli görevlerinden birisidir. BOM adıyla hizmet verecek “Baro Operasyon Merkezi” 7/24 hizmet anlayışıyla haksızlığa uğrayan her Avukatın yardımına anında koşacak ve etkili tedbirleri almaya çalışacak.

Dijital dönüşüm’e uyum sağlamış, dijital Avukatlar

Avukatın elinin altında her tür işini hızlıca akıllı telefonuyla halledebileceği, duruşma sırasını ve mazeret durumunu görebileceği, taleplerini ve şikayetlerini hızlıca aktarabileceği, hukukla ilgili son dakika gelişmelerini alabileceği, yeni çıkmış yargı kararlarını görebileceği, avukata gereken saygıyı göstermeyen uygulayıcıların (hakim, savcı, polis, icra müdürü) rapor edilebildiği bir mobil uygulama geliştirilecek. Dava ve Takip Yönetimi, Personel Yönetimi, Muhasebe ve Masraf Yönetimi konusunda Avukatlara yönelik web tabanlı yazılımlar hazırlattırılarak uygun bir ücret karşılığında Avukatların kullanımına sunulacak.

Diğer hukukçularla eşit koşullarla adliyelere ve kalemlere kolay erişebilen Avukatlar

Avukatların otopark, asansör ve arama noktaları üzerinde ciddi problemleri bulunmaktadır. Çoğu zaman, adliyenin nizamiye kapısından kaleme veya duruşma salonuna erişim 20-30 dakikayı bulabilmektedir. Adalet Bakanlığı ve Başsavcılıklar ile görüşülerek, Avukatların kolaylıkla erişebileceği otopark, Baro kartı ile sıra beklemeden kullanabileceği asansörler konusunda işbirlikleri yapılacak, arama noktaları ile kısıtlanmış alanlarda yapılan kontrollerin hakim ve savcılarla aynı koşullara bağlanması sağlanacak.

Adalete, İnsan Haklarına ve Mesleğe yakışır ortamlarda hizmet verebilen Avukatlar

Avukatların adliyelerde müvekkilleri ve danışanları ile görüşebilmesi için mesleğe yakışır görüşme odaları düzenlenecek, ihtiyaç halinde kullanmaya hazır bilgisayar ve yazıcı ekipmanı ile donatılacak. Cezaevlerindeki avukat görüşme odaları, emniyet müdürlüklerindeki avukat görüşme odaları ve bekleme salonları Baro tarafından tefriş edilerek, insan haklarına ve mesleğe uygun hale getirilecek.

Haksız Rekabete maruz kalmayan ve iş alanları korunmuş Avukatlar

Avukatlara haksız rekabet yaratan sadece arzuhalciler değildir. Hasar takip, sigorta danışmanlık, online itibarın korunması, tüketici danışmanlık, marka / patent vekilliği adı altında faaliyet gösteren ve/veya uluslararası hukuk danışmanlığı adı altında kurulmuş ve avukatların iş tekeline aykırı faaliyetler yürüten yerli / yabancı şirketlerle her alanda mücadele edilecek ve bu tür şirketlerin avukatların iş alanlarına girmeleri engellenecek.

Ücretleri garanti altına alınmış, ekonomik problem yaşamayan Avukatlar

Serbest çalışan Avukatların müvekkillerinden olan ücret alacaklarının sigortalanması için sigorta ve reasürans şirketleri ile çalışmalar yapılacak, “karşı taraf vekalet ücreti”, CMK müdafilik ücretleri ve Adli Yardım ücretlerinin daha hızlı ve KDV’siz tahsil edilmesi için Hazine, Adalet Bakanlığı ve Gelirler İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimler yapılacak. Bağlı Çalışan Avukatların, düşük ücretlerle ve fazla mesai yaptırılarak çalışmasının önüne geçilmesi için, Ankara Barosu Avukatlık Kanunu’nun 95/5. maddesi işletilecek, ücret ve çalışma anlaşmazlıkları uzlaşma yoluyla çözülecek.

Mesleki sorumluluk sigortası ile güvence altında çalışan Avukatlar

Mesleki sorumluluk sigortası, Sigorta şirketleri ile anlaşma yapılarak Avukatlar için kolay satın alınabilir bir hale getirilecek ve kapsamı genişletilecek. Sigorta riski, Avukatın mesleki gelişimi, standartlara ve meslek Kurallarına uyumuna göre Sigorta Şirketleri tarafından değerlendirilecek.

Eğlenmeyi bilen, sağlıklı, zamanını yönetebildiği için seyahat eden, hobilerinin peşinde koşan Avukatlar

Avukatlık ciddi bir iş de olsa Avukatların sevdiklerine vakit ayırmaya, eğlenmeye, spor yapmaya, tatile, hobilerinin peşinde koşmaya ihtiyacı var.
Avukatlar, eskiden olduğu gibi Adli Yıl açılışında, Avukatlar Günü’nde, Adli Yıl Kapanışında Ankara Barosu ev sahipliğinde eğlenecek, dans edecek ve meslektaşlarıyla bir araya gelecek.

Anlaşmalı kuruluşlar sadece hastane ve restoranlarla sınırlı kalmayacak, yoga pilates salonları, spor salonları, kültür sanat merkezleri, havaalanı bekleme salonları, seyahat acenteleri, ortak çalışma ofisleri, oteller ve sinema zincirleri ile zenginleştirilecek ve tüm bunlardan yararlanmak için teknik altyapıya sahip Avukatlık Kimlik Kartı yeterli olacak.

Gerektiğinde Psiko Sosyal Destek ve Psikolojik Danışmanlık alabilen Avukatlar

Avukatlık, psikolojik açıdan en yıpratıcı olan mesleklerin başında geliyor. Günlük hayatta avukatlar sadece fiziksel ve ekonomik baskılara değil, ayrıca psikolojik baskılara da maruz kalıyorlar.

Ne yazık ki, en yüksek depresyon vakalarına avukatlar öncülük ediyor. Mesleklerinde mutsuz olanlar ve mesleğini değiştirmeyi düşünenlerin en başında artık avukatlar geliyor.

Avukatların psiko sosyal destek ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmesi için Ankara Barosu bünyesinde Psikolojk Danışmanlık Servisi açılacak ve ihtiyaç duyan her avukat bu servisten ücretsiz olarak yararlanabilecek. Ankra içinde hizmet veren psikolojik danışmanlarla ve psiko-terapistlerle anlaşma yapılarak avukatların 24 saat online ya da fiziki psikolojik destek alması sağlanacak.

DİĞER PROJELER

STAJYER AVUKATLARA YÖNELİK PROJELER

Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile donatılmış, uzaktan eğitim ve uzaktan ölçme değerlendirme sistemleri ile kendilerini geliştiren, hakları korunan, çalışma koşulları iyileştirilmiş Stajyer Avukatlar ...

NASIL BİR BARO İSTİYORUZ?

Ankara Barosu, idari ve finansal olarak tam bir profesyonellikle yönetilecek, mali ve finansal denetim profesyonel denetim firmalarına bırakılacak. Baro Yönetim Kurulu, özellikle mesleğin gelişimi ve avukatl ...

KÜLTÜR, SANAT, SPOR PROJELERİ

Dünyanın ilk tablet belgelerinden tablet kanunlarına, hukukçuların kullandığı eşyalardan cübbelere, tarihi fotoğraf, belge ve hukuk simgelerinden önemli hukuk insanlarının eserlerine kadar bir çok nes ...

KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLARA YÖNELİK PROJELER

Sadece bildiri yayınlayan ve arada bir panel düzenleyen etkisiz bir Kurul yerine, Kamu Avukatları için etkin çalışan, sorunlarını dinleyen, indirimli aidat ödemeleri için gereken teknik altyapıyı projelendiren ...

MCT Hukuk, Avukat Mesut Can TARIM, Ankara, Balgat