BARODA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

BİLGİ GÜÇ’TÜR

ANKARA BAROSU’NDA VERİ TEMELLİ YÖNETİM

Bugün Ankara Barosu’nda avukatlarla ilgili bilinen tek veri, sadece avukat sayısı ve iletişim bilgileri. Oysa, avukatlık ve danışmanlık hizmetleri tüm dünyada dev bir sektör. Sektörün toplam cirosu, ofislerin ortalama cirosu, çalışan sayısı, müvekkil ve danışan sayısı, dosya ve dava sayısı, çalışanların ve ortak avukatların sayısı, ortalama gelir ve ücret rakamları, yeni çalışma alanları, davaların ve çalışma alanlarının çeşitliliği, mevcut teknolojiler ve gelecekteki teknolojiler, tercih edilen çalışma yöntemleri gibi bir çok alanda veri toplanarak ve analiz edilerek, mesleğin ve sektörün sorunları tespit edilebilir, mesleğin geleceği okunabilir, öngörüler oluşturulabilir, mesleğin önündeki fırsatlar ve tehditler belirlenebilir. Tüm bu hedeflerin gerçekleşmesi için gereken tek iki şey ise: Vizyon ve Teknolojiye Hakimiyet

Kurum içi Portal (Intranet) geliştirilmesi

Sadece Avukat ve Stajyer Avukatların, kullanıcı adı ve şifreleriyle erişim sağlayabileceği, mevcut BaroNet’ten çok daha farklı işlevlere ve çok daha fazla yeteneklere sahip olan, her tür mesleki bilgi, güncel hukuk haberi, hukuk etkinlikleri, önemli yargı kararları, mevzuat haberleri, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Baro Meclisi kararları, uzaktan eğitim, kişisel gelişim ve diğer önemli bilgileri sağlayan Baro Intranet kurulacak.

Akıllı Telefonlara Akıllı Mobil Uygulama

Avukatın her tür işini hızlıca halledebileceği, duruşma sırasını ve mazeret durumunu görebileceği, Baro İletişim Merkezi’ne taleplerini ve şikayetlerini hızlıca aktarabileceği, önemli haber ve duyuruların bildirim (notification) yapılabileceği, duruşmalar ile ilgili mazeretlerin mobil imzayla UYAP üzerinden bildirebileceği, CMK Zorunlu Müdafilerinin raporlamasını kağıt form yerine online yapabileceği, avukata gereken mesleki saygıyı göstermeyen uygulayıcıların (hakim, savcı, polis, icra müdürü) rapor edilebildiği bir mobil uygulama geliştirilecek.

Tüm Baro Odaları’nda teknolojik altyapı yenilenmesi

Baro odaları, yeni nesil bilgisayarlarla donatılacak, bilgisayarların bakım ve güncellemeleri profesyonel firmalar tarafından yerine getirilecek. Avukatın kullanıcı adı ve şifresi ile girebildiği “kablosuz internet erişimi” her baro odasında olacak. Sadece bilgisayarlardan değil, akıllı telefonlardan da doğrudan çıktı alınabilen kablosuz ve hızlı yazıcı donanımı sağlanacak. Baro odalarına, tarama (scanner) cihazları da konularak isteyen avukatlara dosyaları PDF formatında dijital olarak kopyalanabilecek.

Duruşma Sırası veya Mazeret Takip Edilmesini sağlayan yazılımların Mobil Uygulamaya dahil edilmesi

UYAP’la ve Avukat Mobil Uygulaması ile entegre çalışabilecek, avukatın baro odasında beklerken sırasını görebileceği, duruşması başlamadan kısa bir süre önce haberdar edilebileceği, gecikme ve diğer benzer mazeretlerini ön tanımlı menü ile mobil imza üzerinden bildirebileceği duruşma takip altyapısı geliştirilecek.

Çağrı Merkezi gibi çalışan Baro İletişim Merkezi

Avukatın veya Stajyer Avukatın, herhangi bir şikayetini, talebini, görüşünü ve önerisini 7 gün X 24 saat iletebileceği, tüm görüşmelerin kayıt altına alındığı, arayanın menüler arasında kaybolmadan doğrudan telefon numarasından veya e.posta adresinden tanındığı, iletilen her talebin mutlaka ilgili birime gönderildiği, ilgili birimden cevabının takip edilip talep sahibine mutlaka yazılı bilgi verildiği, en sık gelen taleplerin ve şikayetlerin periyodik olarak analiz edildiği ve raporlandığı ve Baro Yönetim Kurulunca değerlendirildiği bir Baro İletişim Merkezi kurulacak.

Ankara Barosu’nun dijitalleşmesi ve Veri Temelli çalışması

Ankara Barosu tarafından avukatlardan, stajyer avukatlardan, hukuk uygulayıcılarından ve diğer her tür kaynaktan toplanan her tür verinin analiz edildiği ve etkin olarak kullanıldığı “Veri Yönetim” sistemine geçilecek. Baro hafızası oluşturmak adına, veri temelli analizler, istatistikler ve raporlar, Baro Yönetimine hızlı ve etkin karar alma olanağı sağladığı gibi, Ankara Barosu’nun İzleme Örgütü işlevine yardımcı olacak ve hukuka aykırılıklar sistematik olarak işlenerek karar alıcılara ve hukuk uygulayıcılara iletilecek. Veriyi etkin kullanan bir Baro, avukatlara sürekli aynı soruları sormayacak, avukatların ihtiyacını ve beklentilerini verilere dayanarak tahmin eden bir yapıya kavuşacak.

Haftalık bülten yayını

Ankara Barosu’nun avukatlarla ve stajyer avukatlarla iletişiminin daha güçlü kılınması ve Baro mensuplarının daha güncel bilgilere sahip olabilmesi için, Baro’nun haftalık faaliyetlerinin, yakın zamanda yapılan işlerin, kurulların toplantı tutanaklarının, önemli hukuk ve mevzuat haberlerinin ve pratik bilgilerin derlendiği haftalık bültenler, avukatların ve stajyer avukatların e.posta adreslerine düzenli olarak gönderilecek. Bu bültenler, hem Baro’nun önemli bir duyuru kanalı olacak, hem Baro’nun şeffaflığını gösterecek, hem de üyeleri tarafından denetlenmesini ve sorgulanmasını sağlayacak.

Canlı yayınlanan Hukuk Etkinlikleri

Ankara Barosu bünyesinde çalışan Merkez ve Komisyonların düzenlediği konferanslar, paneller, etkinlikler ile; Basın Açıklamaları, Aylık Baro Başkanı toplantıları, Ruhsat Töreni gibi diğer önemli etkinlikler, Ankara Barosu’nun Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak, böylelikle Ankara Barosu, nüfusu 20.000’i aşmış her meslektaşa ve hatta Ankara Barosu’na bağlı olmayan diğer tüm meslektaşlara anında ulaşabilecek.

Anket, Yoklama ve benzeri araçlarla Avukatlardan görüş toplama

Baro Meclisi’nin ve Yönetim Kurulu’nun gündeminde olan avukat sorunları, meslek ilkeleri ile kamuoyunda yer alan önemli hukuki gelişmeler, Elektronik ortamda Anket, Yoklama ve benzeri görüş toplama araçlarıyla Ankara Barosu üyeleri arasında tartışmaya açılacak, avukatların genel eğilimi, soruna ve önerilen çözümlere bakış açısı, yeni fikirleri ve önerileri, konuya verdikleri önem derecesi saptanarak, bu verilerin “Veri Temelli” çalışan sistemde işlenmesi, Baro hizmetlerinin kalitesinin ölçülebilmesi ve Baro kurullarına yön vermesi sağlanacak.

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Ölçme Değerlendirme

Her yıl sayısı 4.000’e yaklaşan Stajyer Avukatların ve sayısı 20.000’i aşmış Avukatların, meslek içi eğitimleri, mesleki ve kişisel gelişimleri için konunun uzmanları tarafından hazırlanmış, sesli ve görsel materyaller içeren, gerektiğinde interaktif olabilen videolu eğitim paketleri hazırlanacak, kayıt olan Avukat meslektaşlarla, zorunlu eğitim gören Stajyer Avukatların ilgili videoları izlemesi ve öğretim materyallerini okuması sağlanacak. Videoların izlenme analizleri ve uzaktan yapılabilen online başarı sınavları ile meslektaşlar ilgili eğitimler konusunda sertifika sahibi olabilecek.

İnsan kaynakları’nda üst düzey Teknoloji Kullanımı

Bağlı Çalışan Avukatlar ile Avukat arayan hukuk bürolarını; adayların yeteneklerine, eğitim durumlarına, bilişsel ve mesleki becerilerine, yabancı dil bilgisine göre; Hukuk bürolarını ise çalışma ortamları, çalışılan alanlar, müvekkil portfoyü, sunduğu imkanlara göre seçebilen ve akıllı bir eşleştirme yapabilecek Akıllı İnsan Kaynakları sistemi kurulacak. Ayrıca, Şirketlerin ihtiyaç duyacağı “Kurumsal firma avukatlığı” (in-house legal counsel) konusunda Avukat Veritabanı oluşturularak şirketler ve avukatlar bir platform altında buluşturulacak.

Avukatların telefon ve internetle danışma alabilmesi için altyapı kurulması

Sık seyahat eden, bürodan mekandan bağımsız çalışabilen, zamanını klasik mesai saatlerinden bağımsız yönetebilen; iş yapma şeklini değiştirmek isteyen ve gelirlerini artırmak isteyen avukatlar için, online danışma ve görüşme kabul edebileceği dijital platform kurulacak. Dileyen Avukatlar, bu platformun sağladığı sesli görüşme, görsel görüşme, yazışma, ödeme kabul etme ve faturalandırma altyapısı sayesinde, müvekkillerine ve danışanlarına uzaktan hukuki destek hizmeti verebilecek, danışma ücretini peşin olarak tahsil edebilecektir. Böylelikle bireyler ve kurumlar da zaman – mekan bağımsız hukuk hizmetlerine kavuşacak.

Avukatlara Büro Yönetimi Yazılımları sağlanması

Avukatların Büro Muhasebesi standartlara kavuşturulacak, gerektiğinde 3. Parti firmalarla anlaşmalar yapılarak Avukatlara, Personel Yönetimi, Zaman Yönetimi, Dava / Takip Yönetimi, Masraf Yönetimi, Yargı İçtihatları / Mevzuat konusunda yazılımsal ve eğitsel destek sağlanacak, bu hizmetleri düşük bir ücretle satın alması sağlanacak.

Avukat Yardımlaşma Ağı

Avukatların Ankara içinde ve dışında ihtiyaç duyabileceği haciz, duruşma, talimat, dosya inceleme gibi konularda mesleki yardımlaşma platformu kurulacak, sistem üzerinden Avukatlar birbirini kolayca bulacak, tevkil belgesi ile yetkilendirebilecek ve masraf + avukatlık ücret ödemelerini yine bu sistem üzerinden rahatlıkla halledebilecek.

Kimliğe alternatif QR kod uygulamaları

Avukat kimlik kartı, akıllı telefonlarda ve Baro’nun akıllı mail uygulamasında QR kod olarak tanımlanacak. Bu QR kod, sadece akıllı telefonun ekranında gösterilmesiyle; adliyelere girişlerde, baro pullarının yapıştırılmasında, vekalet harcının ödenmesinde, fotokopi + cübbe + tarama giderlerinin ödenmesinde, otopark girişlerinde, indirim sağlanan anlaşmalı kuruluşlarda ve daha bir çok Avukat Kimlik Kartı’nın kullanılabildiği yerlerde pratik bir ödeme ve geçiş aracı olacak.

Online Arşiv Uygulaması

Avukatların, belgeleri saklama zorunluluğuna hizmet edebilmesi ve dijital belgelerinin güvenli bir şekilde arşivlenebilmesi için, Ankara Barosu güvenli altyapıya sahip sunucular kuracak ve/veya kiralayacak. Baronun, basit bir arayüzle hizmete sunduğu ve işlettiği veri merkezleri, hem avukatların sunucu giderlerini azaltacak, hem Baro’ya ek bir gelir sağlanacak, hem de Avukatlar için mesleki güvenlik ve saklama standartlarına sahip güçlü, güvenilir, erişilebilir, hızlı ve veri koruma sigortalı bir sunucu altyapısına sahip olmayı sağlayacak.

Yazılımcı ve Girişimci Avukatların Hukukla ilgili projelerinin desteklenmesi

Avukatlık mesleğinin ihtiyaçlarını ve hukuk uygulamalarını iyi bilen, yazılım geliştirmeye yetenekli, Hukuk yazılımları ve teknolojileri konusunda girişimleri olan Avukatlara, Baro’nun teknik ve teknolojik ihtiyaçlarının temini konusunda öncelik verilecek; Hukuk Yazılımları, Avukat Yazılımları, Hukuk Temelli Yapay Zeka ve Robotik Teknoloji geliştirme gibi konulara odaklanan Avukat girişimleri ve Avukat ortaklı start-up şirketleri, parasal olarak, fikir olarak, kullanıcı ağı olarak veya kuluçka merkezi olarak öncelikle desteklenecek.

Engelli Meslektaşlara Teknolojik Çözümler

Hukuk Kitapları ve Emsal Kararlar taranarak, sesli okuma yazılımlarıyla ses dosyalarına çevrilecek, görme engelli meslektaşlarımızın yararlanabilmesi için Sesli Hukuk Kitapları Kütüphanesi’nde yayınlanacak. Sesi yazıya çeviren yazılımlarla, başta görme engelli Avukatlar olmak üzere tüm Avukatların dilekçe ve hukuki metinler yazdırması kolaylaşacak.

E-imza, Mobil İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sağlayıcılarıyla özel anlaşmalar yapılması

UYAP, E-Devlet ve benzeri platformlarda işlem yapmayı ve kimlik doğrulamayı sağlayan, E-imza, Mobil İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sağlayıcılarıyla özel anlaşmalar yapılacak, Avukatların öncelikli ihtiyaçlarına göre bu hizmetler standardize edilerek, toplu satın alma avantajı kullanılarak, avukatların bu elektronik araçları daha kolay, daha ucuz ve daha işlevli olarak kullanabilmesi sağlanacak.

Barokart’ın Dijital Anahtar olarak kullanılması

Anlaşmalı kuruluşlar sadece hastane ve ismi bilinmedik restoranlarla sınırlı kalmayacak, spor salonları, yoga pilates salonları, kültür sanat merkezleri, tiyatrolar, havaalanı bekleme salonları, seyahat acenteleri, havayolu firmaları, online yayınlar, ortak çalışma ofisleri, otel, restoran ve sinema zincirleri ile zenginleştirilecek ve tüm bunlardan yararlanmak için herhangi bir üyelik veya başvuru gerekmeksizin, teknik altyapıya sahip Avukatlık Kimlik Kartı veya QR kod uygulaması yeterli olacak.

Dergi ve kitapların dijital versiyonlarının çıkarılması

Ankara Barosu tarafından çıkarılan süreli veya süresiz, dergi, kitap, çalışma raporu gibi tüm yayınlar, cihaz bağımsız olarak PDF veya E-Kitap formatında da, Baro’nun internet sitesinde, akıllı mobil uygulamada ve bültenlerde yayınlanacak. Böylelikle bu yayınların Avukatlara ulaşmasındaki maliyetler en aza indirilecek ve yayın çeşitliliği artacak. Dijital yayınlar Avukatlara, ayrıca kolay erişim, metin arama, arşivleme, indeksleme ve gerektiğinde dilekçe ve sözleşmelerine alıntılama kolaylığı sağlayacak.

Baronun tüm birimlerinin elektronik başvuru kabul edebilmesi

Baro İletişim Merkezi’ne (BİM) entegre olacak bir sistemle, Avukatların ve Stajyer Avukatların her tür evraklı başvurusu, başvuru formları ve dilekçeleri İnternet sitesi üzerinden kabul edilecek. Bu tür başvuruların kimlik ve imza doğrulaması Elektronik İmza ve/veya Mobil İmza aracılığıyla yapılabilecek. Baro’ya yapılan her başvuru, bu sayede kolaylıkla dijital olarak takip edilebilecek ve arşivlenebilecek.

UYAP, Mernis, Takbis gibi sistemlerle entegrasyon yapılması

Avukatların davaları ve takipleri için en önemli bilgi kaynakları olan, Tapu Bilgi Sistemi, Kayıtlı Adres Sistemi, Merkezi Nüfus Sistemi, İmar Bilgi Sistemi, Tramer ve benzeri sistemlere erişimleri ve bilgi sorgulaması yapılabilmesi için ilgili kurumlarla işbirlikleri aranacak ve Avukatların bu hizmetleri, E-İmza ve/veya Mobil İmza gibi kimlik doğrulama araçlarıyla kullanabilmeleri sağlanacak.

Avukatlara ayrı, Vatandaşa ayrı Sosyal Medya İletişimi

Bireylerle ve kurumlarla “Adalete Erişim” ve “Hukuk Farkındalığı” kapsamında yapılan sosyal medya iletişimleri ile Baro’nun üyeleri olan Avukatlara yapılan sosyal medya iletişimleri birbirinden ayrılacak, böylelikle alıcılar kendi konularında odaklanarak, ilgisiz konularda bir sosyal medya iletişimine maruz kalmayacak. Avukatlara ve kamuoyuna yapılan sosyal medya iletişimi daha etkin ve daha nitelikli, ölçülebilir ve izlenebilir hale getirilecek.

STAJYER AVUKATLARA YÖNELİK PROJELER

Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile donatılmış, uzaktan eğitim ve uzaktan ölçme değerlendirme sistemleri ile kendilerini geliştiren, hakları korunan, çalışma koşulları iyileştirilmiş Stajyer Avukatlar ...

ENGELLİ AVUKATLARA YÖNELİK PROJELER

Hukuk Kitapları ve Emsal Kararlar taranarak, sesli okuma yazılımlarıyla ses dosyalarına çevrilecek, görme engelli meslektaşlarımızın yararlanabilmesi için Sesli Hukuk Kitapları Kütüphanesi’nde yayın ...

KÜLTÜR, SANAT, SPOR PROJELERİ

Dünyanın ilk tablet belgelerinden tablet kanunlarına, hukukçuların kullandığı eşyalardan cübbelere, tarihi fotoğraf, belge ve hukuk simgelerinden önemli hukuk insanlarının eserlerine kadar bir çok nes ...

KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLARA YÖNELİK PROJELER

Sadece bildiri yayınlayan ve arada bir panel düzenleyen etkisiz bir Kurul yerine, Kamu Avukatları için etkin çalışan, sorunlarını dinleyen, indirimli aidat ödemeleri için gereken teknik altyapıyı projelendiren ...

MCT Hukuk, Avukat Mesut Can TARIM, Ankara, Balgat