KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLARA YÖNELİK PROJELER

Ankara Barosu’nda daha etkin kılınan “Kurum ve Kamu Avukatları Kurulu“

Sadece bildiri yayınlayan ve arada bir panel düzenleyen etkisiz bir Kurul yerine, Kamu Avukatları için etkin çalışan, sorunlarını dinleyen, indirimli aidat ödemeleri için gereken teknik altyapıyı projelendiren, TBMM ve ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimde bulunan, kanun teklifleri hazırlatan ve farkındalık yaratan güçlü bir Kamu Avukatları Kurulu oluşturulacak.

Memuriyet dışında geçen hizmetlerin de sayıldığı Kamu Avukatları

Kamu Avukatları için, memuriyetten önceki dönemlerinde, Avukatlık Kanunu’na göre kamu hizmeti sayılan “serbest avukatlıkta“ geçirdiği sürelerinin memuriyette geçen sürelerine eklenmesi için çalışmalar yapılacak, kamuda görev yapan meslektaşlarımızın hakları savunulacak ve ilgili kanunlarda değişiklik yapılması için çaba gösterilecek.

Baroya kayıtlı, mesleki örgütlülüğe sahip Kamu Avukatları

Kamu Avukatlarının, bir sivil toplum ve dayanışma kurumu olarak Ankara Barosu’nda kayıtlarının ve aidiyetinin zorunlu olması sağlanacak, Baro’nun serbest avukatlara sağladığı tüm olanaklardan, mesleki örgütlülükten, bilgi birikiminden ve mesleki haklardan eşit koşullarda yararlanması sağlanacak. En önemlisi, Kamu Avukatlarının tümüne Avukat Kimliği kazandırılacak.

Vekalet ücretlerini adil ve eşit bir şekilde kazanabilen Kamu Avukatları

Avukatlık Kanunu’na göre avukata ait olması gereken vekalet ücretlerinin, kurumların diğer personeline ve kuruma bırakılmasının önüne geçilmesi, Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’te geçen limitlerin kaldırılması ve söz konusu vekalet ücretlerinin sadece Kamu Avukatlarına paylaştırılması için başvuru ve dava süreçleri dahil gereken tüm girişimler sağlanacak.

Ek göstergesi artırılmış, temsil ve makam tazminatına sahip Kamu Avukatları

Kamu Avukatlarına; hem Devlet kurumlarını temsil etmesi, hem de yaptıkları işin Kamu Hizmeti olması nedeniyle, Hakim ve savcılara uygulanan ek göstergelerle yeknesaklık sağlanması, başlangıç derecesinin yükseltilmesi, ek göstergesinin artırılması, makam ve temsil tazminatı verilmesi yolunda, haklarında Avukatlık Mesleği’ne yakışır iyileştirmeler yapılması için gerekli kamuoyu oluşturulacak ve gerekli başvurular yapılacak.

DİĞER PROJELER

STAJYER AVUKATLARA YÖNELİK PROJELER

Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile donatılmış, uzaktan eğitim ve uzaktan ölçme değerlendirme sistemleri ile kendilerini geliştiren, hakları korunan, çalışma koşulları iyileştirilmiş Stajyer Avukatlar ...

NASIL BİR BARO İSTİYORUZ?

Ankara Barosu, idari ve finansal olarak tam bir profesyonellikle yönetilecek, mali ve finansal denetim profesyonel denetim firmalarına bırakılacak. Baro Yönetim Kurulu, özellikle mesleğin gelişimi ve avukatl ...

KÜLTÜR, SANAT, SPOR PROJELERİ

Dünyanın ilk tablet belgelerinden tablet kanunlarına, hukukçuların kullandığı eşyalardan cübbelere, tarihi fotoğraf, belge ve hukuk simgelerinden önemli hukuk insanlarının eserlerine kadar bir çok nes ...

ENGELLİ AVUKATLARA YÖNELİK PROJELER

Hukuk Kitapları ve Emsal Kararlar taranarak, sesli okuma yazılımlarıyla ses dosyalarına çevrilecek, görme engelli meslektaşlarımızın yararlanabilmesi için Sesli Hukuk Kitapları Kütüphanesi’nde yayın ...

MCT Hukuk, Avukat Mesut Can TARIM, Ankara, Balgat